digital PR alebo moderné online PR

Pojem pomerne nový, ktorý sa dostal do popredia hlavne s rozšírením sociálnych sietí a ich nástrojmi pre marketérov a PR manažérov.

Ide o klasické PR, teda tlačové správy publikované pre koncového užívateľa v on-line prostredí umiestnené na sociálnych sieťach, relevantných portáloch, tématických weboch, blogoch a to vo forme článkov, platenej inzercie a tlačových správ.

Publikovanie pri digital PR zahŕňa všetok digitálny obsah ako sú texty, PDF súbory, obrázky, prezentácie, audio súbory alebo PR vo forme videa.

Digital PR má jednu veľkú výhodu oproti klasickému PR v tlačových médiách a to možnosť linkovania obsahu na stránky vlastných produktov alebo služieb, čím sa budujú spätné odkazy a posilňuje pozícia na popredných miestach vo vyhľadávačoch. Súčasťou digital PR je teda aj SEO funkcia a tieto PR správy môžeme po splnení istých kritérií hodnotiť  aj ako SEO články.


Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma