SEO články - načo, prečo, ako?

Najvýstižnejšie pojem SEO článok charakterizuje definícia, že ide o článok písaný pre vyhľadávače. Každú PR správu je možné upraviť tak, aby bola kompatibilnejšia pre roboty, ktoré ju čítajú.

Pokiaľ definujeme účel SEO článku je potrebné vedieť, kde bude tento článok umiestnený a to na vlastnej webovej stránke alebo na externých PR portáloch, blogoch a pod.

Pri SEO článkoch na externých portáloch je primárnym účelom budovanie spätných odkazov zo stránok tematický príbuzných cieľovej web stránke. Pri SEO článkoch na vlastných stránkach ide o vybudovanie podporných interných odkazov na hlavné časti stránky.

Obsah SEO článku je nutné písať tak, aby obsahoval kľúčové slová v rôznych gramatických tvaroch, z ktorých časť sa použije ako názov odkazov (anchor text), čo je nesmierne dôležité pre zlepšenie pozície vo vyhľadávačoch a SEO.

Treba mať na pamäti, že všetkého veľa škodí a preto by SEO článok mal obsahovať „rozumný“ počet spätných odkazov. (Naše odporúčanie max. 5) Silu spätných odkazov treba cez kľúčové slová zamerať na hlavné kategórie cieľovej web stránky, ktorá sa má dostať na lepšie pozície vo vyhľadávačoch.

Aj keď je SEO článok určený primárne pre vyhľadávače, netreba zabúdať, že ho čítajú návštevníci stránok a potenciálni zákazníci, ktorých môže odradiť pokiaľ budú texty príliš účelovo a nezmyselne formulované len pre vyhľadávače. Zvoliť treba zlatú strednú cestu – napísať si kvalitný PR článok ako do médií a mierne upraviť jeho obsah tak, aby obsahoval požadované kľúčové slová, ktorých názvy sa použijú ako odkaz a prelinkujú na cieľové stránky.

Na portáli Spravodajstvo.sk máš jedinečnú možnosť publikovať svoje SEO články v podobe aká ti vyhovuje so spätnými odkazmi. Zaregistruj sa a publikuj!
 

Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma