Spätné odkazy

Ide o aktívne odkazy z objektov na webe (textov, obrázkov) smerujúce / odkazujúce na cieľovú web stránku.  Spätné odkazy hrajú veľmi dôležitú úlohu pri budovaní SEO. Počet kvalitných spätných odkazov pozitívne ovplyvňuje ohodnotenie stránky vyhľadávačom Google a page rank stránky, čo ma za následok lepšiu pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania (a teda lepšiu mieru vyhľadania a preklikov na cieľovú web stránku)

Činnosť, pri ktorej sa budujú spätné odkazy nazývame Linkbuilding a je tomu venovaný samostaný článok v našej poradni. Pri spätných odkazoch treba mať na pamäti nasledovné dôležité parametre:

Kvalita odkazov
Väčšiu váhu majú linky so stránok s vyšším Google Page Rankom, treba sa preto sústrediť na stránky s čo najvyšším Page Rankom, ktoré linkujú na cieľovú web stránku.

 

Počet odkazov
Platí, že čím vyšší počet odkazov je, tým je väčšia pravdepodobnosť lepšieho výsledku.

Názov odkazu alias anchor text v linkách
Pri spätných odkazoch je dôležitý názov odkazu, teda text, ktorý je linkou a mal by obsahovať relevantné kľúčové slová, ktorých sa SEO optimalizácia týka.


Obsahová príbuznosť
Spätný odkaz je hodnotnejší pokiaľ smeruje z web stránok, ktoré sú obsahovo príbuzné kľúčovým slovám na ktoré optimalizáciu vykonávate.

Na portáli Spravodajstvo.sk, ktorý ma PageRank 4, sa dajú získavať spätné odkazy cez publikovanie vlastných PR správ, čo spĺňa podmienku obsahovej príbuznosti a tvorba názvov odkazov je na autorovi. Spravodajstvo.sk je preto ďalším z portálov, ktorý svojimi nástrojmi a funkciami umožňuje okrem PR budovanie kvalitných spätných odkazov a SEO. Zaregistruj sa a publikuj svoje digital PR!
 Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma