Typy odolných strešných krytín a fenomén zelených striech

Typy odolných strešných krytín a fenomén zelených striech

Najobľúbenejšie druhy strešných krytín

18.03.2023 | PoctiveSEO.sk | maslen.cz

To, akú máte strechu domu, odzrkadľuje jeho funkčnosť a bezpečnosť. Výber tej optimálnej strešnej krytiny je preto veľmi dôležitý a je potrebné tomu venovať veľkú pozornosť. Vzhľadom na súčasný široký výber môže byť niekedy zložité vybrať tú správnu. To, aká bude vaša strecha odolná voči počasiu a ďalšími vplyvmi, závisí od zvoleného materiálu, ale aj od samotnej montáže. Je aj zelená strecha tou, ktorá naplní tieto požiadavky?

 

Aké faktory ovplyvňujú odolnosť krytiny?

Strecha je tá časť domu, ktorá sa dostáva do priameho kontaktu s vonkajšími vplyvmi. Pri výbere tej správnej strešnej krytiny pre váš dom je potrebné zohľadniť veľa faktorov. Z hľadiska trvanlivosti strešnej krytiny treba brať do úvahy geografickú polohu a množstvo zrážok, ktoré sa v konkrétnej oblasti vyskytujú. 

 

Je teda zrejmé, aby napríklad ľudia žijúci vo vysokohorských oblastiach, kde častokrát dochádza k veľkým zmenám počasia, volili odolnejšie krytiny, ktoré ochránia pred náporom snehu či dažďa. Do úvahy treba samozrejme rátať aj s poveternostnými podmienkami, čo v praxi znamená zvolenie takého strešného materiálu, ktorý vietor nemá šancu odfúknuť. 

 

Aj sneh môže mať na strešné krytiny rôzne účinky v závislosti od množstva a teploty. Pri väčšom množstve snehu na streche sa zvyšuje jeho hmotnosť a môže spôsobiť poškodenie alebo dokonca zrútenie celej strechy. Preto je dôležité zabezpečiť, aby bola strecha navrhnutá a postavená tak, aby bola schopná udržať určitú hmotnosť snehu. Vhodným nástrojom sú napríklad zachytávače snehu.

 

Značné riziko môže niesť aj výrazné kolísanie teplôt alebo silné slnečné žiarenie. Ak by ste sa rozhodli bývať v priemyselných mestách, tak negatívom naopak môže byť pôsobenie chemických látok v ovzduší. Z časového hľadiska je ďalej potrebné rátať s tým, že pre strechy sú hrozbou aj biologické vplyvy, pod čím si môžete predstaviť rôzne machy, huby, lišajníky, plesne alebo aj vtáčí trus. 

 

Aké otázky je treba zodpovedať, pred tým ako sa pustíte do novej strechy?

Ešte pred tým, ako sa človek rozhodne pre inštaláciu novej strechy alebo jej výmenu, by mala byť položená otázka: aký je stav súčasnej strechy. Zodpovedanie tejto otázky je dôležité hlavne z toho dôvodu, aby ste vedeli posúdiť, či je treba vymeniť celú strechu, alebo len jej určité oblasti, ktoré sú poškodené či opotrebované. 

 

Za najdôležitejšie podmienky je treba považovať to, aby strecha zabezpečila dlhodobú, bezproblémovú funkčnosť. S využitím materiálov, ktoré sú dnes dostupné, je možné zhotoviť strechu s viac ako 100 ročnou životnosťou. 

 

V prípade, že je strecha ako celok v dobrom stave a je postihnutá len na určitých oblastiach, nie je tak nutné ju vymeniť celú. Je možné tak prejsť k opravám konkrétnych častí, čo ušetrí náklady na novú strechu. V opačnom prípade, ak sa strecha nachádza v zlom stave, alebo nevyhovuje potrebám budovy, je lepšie pristúpiť k výmene celej strechy.

 

Typy odolných strešných krytín

Existuje niekoľko typov strešnej krytiny, ktoré patria medzi najodolnejšie a najtrvanlivejšie. Tu je niekoľko príkladov:

 

– Falcovaná strešná krytina: je považovaná za odolnú krytinu. Falcovaná strešná krytina sa vyrába z kovových materiálov, ktoré majú vysokú odolnosť voči rôznym poveternostným podmienkam, ako sú silný vietor, dážď alebo sneh. Pri použití správnej hrúbky materiálu a správnej inštalácii môže byť falcovaná krytina veľmi pevná a odolná.

 

– Betónová krytina: betónová strešná krytina má vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom a je schopná vydržať silné veterné nárazy, búrky a aj požiare.

 

– Keramická krytina: keramické krytiny sú trvanlivé a odolné voči počasiu. Sú schopné odolávať silným vetrom, búrkam a sú nehorľavé.

 

– Krytina z kovových plechov: plechová krytina z ocele, hliníka alebo zinku je odolná voči extrémnym poveternostným vplyvom, ako sú silné veterné nárazy a búrky. Je tiež nehorľavá a môže vydržať veľký nápor snehu.

 

– Sklenená krytina: sklenené krytiny sú veľmi odolné voči poveternostným vplyvom, ako sú silné veterné nárazy, búrky a aj priamy úder blesku.

Krytina z asfaltových šindle – asfaltové šindle sú trvanlivé a odolné voči počasiu. Sú schopné odolávať vetrom a búrkam, aj keď nie sú také odolné ako iné druhy krytín.

 

Vlnitý trapézový plech je ďalší populárny typ strešnej krytiny, ktorý sa používa na krytie rôznych druhov budov. Vlnitý trapézový plech je vyrábaný z kovových materiálov, akými sú oceľ alebo hliník, a má charakteristický tvar vĺn.

 

Jedným z dôvodov, prečo sa vlnitý trapézový plech považuje za odolnú krytinu, je jeho pevnosť. Vlnitý plech je odolný voči silnému vetru, prudkým zrážkam, ako aj menej intenzívnym poveternostným podmienkam. Pri správnej hrúbke materiálu a správnej inštalácii môže byť vlnitý plech veľmi odolný a môže poskytovať spoľahlivú ochranu pre vašu strechu.

 

Ďalším faktorom, ktorý prispieva k odolnosti vlnitého trapézového plechu, je jeho povrchová úprava. Mnoho výrobcov poskytuje ochrannú vrstvu na povrchu plechu, ktorá zabraňuje korózii a ďalším formám poškodenia. Táto povrchová úprava tiež môže zlepšiť estetický vzhľad a zabezpečiť, že krytina vydrží dlhšie.

 

Celkovo je vlnitý trapézový plech považovaný za odolný a spoľahlivý typ strešnej krytiny, ktorá môže byť výhodná pre mnoho druhov budov.

 

Zelené strechy 

Zelené strechy sú špecifickým typom strešnej krytiny, ktorá v sebe obsahuje rastliny a vegetáciu, rastúcu na vrchole budovy. Vzhľadom na súčasnú environmentálnu a klimatickú situáciu vo svete, sú vhodnou voľbou na pokrytie strechy. 

 

Zelené strechy sa dnes tešia veľkej popularite či už pre architektov, alebo majiteľov nehnuteľností. Obľubu si získavajú najmä u ľudí, ktorí sa zaujímajú o udržateľnú výstavbu a ochranu životného prostredia. Vzhľadom na súčasnú klimatickú a environmentálnu situáciu sa v niektorých mestách a krajinách poskytujú rôzne dotácie, poprípade stimuly na montáž zelených striech. 

 

Aj z týchto dôvodov sa dá naďalej očakávať, že zelené strechy sa budú tešiť čoraz väčšej popularite a budú sa tak častejšie používať ako súčasť moderných budov. 

 

Prečo práve zelené strechy?

 

Tepelný komfort 

Zelené strechy výrazne regulujú teplotu vo vnútri budovy. V lete väčšinu slnečného žiarenia absorbujú rastliny a zvyšok strešná hmota. Vzduchová medzera tvorená vodonosnou vrstvou a drenážnou vrstvou zostáva pod podkladom. Povrch strechy sa nebude prehrievať a izolácia tlmí oveľa menšie teplotné rozdiely. 

 

V zime môže hrať veľkú rolu vzduchová medzera, ako aj samotný strešný substrát. Navyše v prípade mrazov a snehu najnižšie teploty zachytáva horná vrstva, pričom teplota na fólii je už prijateľnejšia. Teplotný rozdiel na vodeodolnej membráne môže dosiahnuť 55°C v lete a 25°C v zime. Zelené strechy tak tvoria výborný izolačný kryt.

 

Zníženie nákladov na kúrenie a chladenie

Podľa štúdie, publikovanej Národným výskumným ústavom v Kanade, je potreba využívania klimatizácie až o 75 % nižšia, keď je budova pokrytá zelenou strechou. Naopak efekt, ktorý je možné dosiahnúť v zime, nie je až taký efektívny, ale je nesporný. Celkovo tak vďaka zelenej streche môžete ušetriť veľa peňazí. 

 

Ochrana hydroizolácie

Významnou súčasťou strechy sú vrstvy zelenej strechy, ktorých účelom je ochrana fólie pred veľkými teplotnými výkyvmi, ale aj pred mechanickým poškodením. Aj tá najlepšia fólia sa môže veľmi ľahko poškodiť, či už vlastným zapríčinením, alebo pracovníkmi, ktorí prídu na strechu niečo dodatočne namontovať. V prípade zelenej strechy vám tieto riziká odpadajú.

 

Účinnosť voči hluku

Zelené strechy sú taktiež známe svojím tlmením hluku. Pri využívaní extenzívnej zelenej strechy sa dokáže zredukovať hluk až o 40 decibelov. U intenzívnej strechy je tento účinok ešte o niečo vyšší, a to až o 50 decibelov. 

 

Zadržiavanie vody

Na zachytávanie vody u zelených strechách slúži sčasti strešný substrát a hydroakumulačná vrstva. Z týchto vrstiev si následne čerpajú vodu rastliny, z ktorých sa voda potom vyparí do ovzdušia. Zelená strecha tak touto vlastnosťou udržiava zdravé prostredie spolu s prirodzenou vlhkosťou. V lete sa podarí zelenej streche zadržať dokonca 70 až 90 % všetkých zrážok. Naopak v zime sa jedná o približne 40 %. 

 

Zvyšuje hodnotu

Inštaláciou zelenej strechy, môže byť u ľudí so znalosťami o výhodách zelených striech jasným faktorom, ktorý zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti. Zelená strecha tak môže byť veľkou pridanou hodnotou pri predaji či prenájme domu. 

 

Zvýšenie voľného priestoru

Netreba moc pripomínať, že v prípade klasických striech je ich využitie vo forme nového voľného priestoru žiadne. Opakom je samozrejme zelená strecha, ktorá ponúka množstvo možností, ako tento priestor využiť. Jedná sa tak o možnosti vybudovania komunitných záhrad, okrasných parkov s možnosťou pestovania ovocia a zeleniny a podobne. Jednoducho ideálny priestor na relax.

 

Z hľadiska delenia môžeme zelené strechy rozlišovať na:

 

– Extenzívne: vyznačujú sa svojou tenkou vrstvou substrátu so suchomilnými rastlinami, ktoré vyžadujú minimálnu starostlivosť a zvyčajne tak nie sú prístupné pre návštevníkov. Výhodou týchto striech je to, že sú ľahké a menej nákladné na inštaláciu. Tento typ strechy je určený skôr pre menšie budovy. 

 

– Intenzívne: v porovnaní s extenzívnymi sú podstatne hlbšie a môžu obsahovať rôzne typy rastlín, trávniky či dokonca aj menšie stromy. Je zrejmé, že tieto strechy budú ťažšie a väčšie. Pozitívom je aj možnosť, že intenzívne zelené strechy sú prístupné pre ľudí, ktorí sa po streche môžu pohybovať po určených cestičkách. 

 

Pri zvolení montáže intenzívnej strechy je ale potrebné rátať s tým, že sa vyžaduje omnoho väčšia starostlivosť a údržba a aj z finančného hľadiska sú v porovnaní s extenzívnymi podstatne nákladnejšie na inštaláciu. 

 

Po extenzívnych a intenzívnych strechách rozlišujeme ešte šikmé zelené strechy a strešné záhrady. Ak preferujete skôr klasický tvar domov pred moderným štýlom plochých striech, tak šikmá strecha je ideálnou možnosťou. 

 

Pre šikmé zelené strechy, u ktorých nedochádza ku kontaktu s terénom, sa doporučujú extenzívne rastliny. Pre ešte lepší efekt sa uprednostňujú tzv. rozchodníkové koberce, pretože sadeničky, v prípade šikmej strechy, by zabrali na rozrastanie podstate veľa času

 

U šikmých striech sa rozlišujú 2 základné sklony. Tie s nižším sklonom ( 5°–15°) nepotrebujú žiaden oporný systém a používa sa tu v podstate rovnaká skladba ako pri bežných plochých strechách. Pozitívnym výsledkom je to, že nie je potrebné sa obávať žiadneho zosuvu zeminy. 

 

Tip: Viete, ako na zateplenie šikmej strechy?

 

Strechy s väčším sklonom (15°–45°) musia byť naopak podporené systémom proti zosuvu. Sú rôzne spôsoby, akými sa prenáša hmotnosť do plochy strechy, alebo na hrebeň či odtokovú hranu. Každopádne ich riešenia sa navrhujú individuálne z ohľadom na architektonické a statické možnosti. 

 

Strešná záhrada sa dá považovať za veľmi atraktívnu ale aj náročnú formu zelenej strechy. Jedná sa v podstate o intenzívnu strechu, ktorá môže obsahovať rôzne kríky, okrasné kvety, chodníčky, lavičky a iné dekorácie. Dobre zrealizovaná strešná záhrada sa tak stáva príjemným prostredím pre oddych a relaxáciu a je skvelým miesto, kde môžete stráviť čas bez toho, aby ste museli ísť do prírody. 

 

Výhodou tejto strechy je aj to, že umožní pestovať rôzne druhy ovocia, zeleniny a byliniek. Pri inštalovaní strešnej záhrady je ale naopak potrebné rátať s tým, že vyžaduje pravidelnú údržbu, ktorá je relatívne podobná klasickej záhrade (starostlivosť o rastliny, kosenie, hnojenie atď.). V poslednom rade je vhodným typom na zjednodušenie údržby je montáž automatického zavlažovacieho systému. 

 

Čo treba zvážiť pred výberom zelenej strechy? 

Pred výberom zelenej strechy by ste mali zvážiť niekoľko faktorov. V prvom rade sa jedná o samotnú konštrukciu budovy. Musíte zistiť, či je váš dom/budova dostatočne stabilná nato, aby zvládla hmotnosť zelenej strechy. Keď neberieme do úvahy šikmé zelené strechy a strešné záhrady, tak sa z hľadiska hmotnosti rozhodujeme či chceme extenzívnu alebo intenzívnu strechu. 

 

Dôležitým faktorom je tiež dostupnosť. Je potrebné zvážiť dostupnosť zelenej strechy pre údržbu a jej prípadnú opravu a následne vyhodnotiť, či bude vaša strecha ľahko dostupná a či máte potrebné vybavenie na prístup k streche. 

 

Netreba zabudnúť ani na klimatické podmienky. Zeleným strechám sa ideálne darí v miernom a vlhkom podnebí, čo v prípade Slovenska a Česka toto kritérium dostatočne splňuje. 

 

Z finančného hľadiska môže byť kúpa zelenej strechy pomerne nákladnou záležitosťou, a to ešte v prípade, keď sa do toho zaráta inštalovanie a údržba. 

 

V poslednom rade je vhodné mať stanovený cieľ využitia. Je treba si zodpovedať otázky, či chcete zelenou strechou primárne zlepšiť izoláciu alebo znižovať náklady na kúrenie resp. chladenie, alebo máte skrátka záujem o zlepšenie prostredia a možnosť pestovania si rastlín na streche.

 

Po dôslednom zvážení týchto faktorov bude vaše rozhodnutie jednoduchšie a umožní vám sa rozhodnúť, či zelená strecha je vôbec vhodná pre vašu budovu, a ak áno, tak aký typ si vybrať. 

 

Michal Oravec, Špecialista na optimalizáciu webov – Naučte sa, ako nastaviť základné SEO on page faktory na svojom webe

Fotka od Yves z Pixabay
Fotka od urformat z Pixabay

Hodnotenie

Typy odolných strešných krytín a fenomén zelených striech
Hodnotenie 4.33 z 5
Počet hlasov 3
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma