Aké sú kategórie práce podľa zdravotných rizík?

Aké sú kategórie práce podľa zdravotných rizík?

O zaradenie do kategórie rozhoduje RÚVZ na základe návrhu zamestnávateľa alebo z vlastného podnetu.Viete aké kategórie existujú?

24.05.2021 | PoctiveSEO.sk | www.altima.sk

Každé pracovisko je potrebné posúdiť z hľadiska zdravotných rizík. Tieto by mal na pracovisku posudzovať zamestnávateľ a na základe tohto posúdenia je povinný zabezpečiť kategorizáciu všetkých prác, ktoré sa vykonávajú na jeho pracovisku.

Aké sú kategórie?

Podľa úrovne a charakteru faktorov práce a celého pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie a život zamestnancov sa práce zaraďujú do štyroch kategórií.

 

1.kategória: Do tejto kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je vplyvom pôsobenia faktorov práce a pracovného prostredia riziko poškodenia zdravia.

Povolanie: napr. pracovník v administratíve.

2.kategória: Do kategórie dva sa zaraďujú práce, pri vzhľadom na zdravotne riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, avšak nie je ani vylúčená nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce alebo pracovného prostredia.

Povolanie: napr. IT špecialista.

 

Za rizikovú prácu sa považujú práce v 3. a 4. kategórii. U týchto prácach sa stanovujú limity pre rôzne faktory, ktoré bývajú zvyčajne prekročené. Sú to práce, kde môže dôjsť k poškodeniu zdravia aj napriek tomu, že sú vykonané preventívne opatrenia na zníženie rizika.

Povolania 3. kategórie sú napríklad: chemik, kominár, letuška, kde je dôležitá aj bezpečnosti na cestách.

Do 4. kategórie sa radia povolania, ako napríklad baník, tavič či tunelár).

Opatrenia

Keďže práce 3. a 4. kategória: Sa označujú ako tzv. rizikové práce, stanovujú sa limity pre rôzne faktory, ktoré zvyčajne sú prekročené. Pri zatriedení a zhodnotení faktorov, ktoré vplývajú na zdravie zamestnancov, je potrebné prijať vhodné opatrenia:

organizačné opatrenia, ako je napríklad zavedenie častejších prestávok v práci

technické opatrenia (nahrádzanie strojov alebo ich častí)

individuálne opatrenia, používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré poskytuje zamestnávateľ. Napríklad sú napríklad ochranné prilby, reflexná vesta, okuliare, rukavice, reflexné pásky a pod.).

Pri kategóriách 3 a 4 je dôležité, aby zamestnanci absolvovali pravidelne lekárske preventívne prehliadky. Zamestnanci zaradení do 3. kategórie prác, raz za 2 roky. Zamestnanci 4. kategórie, raz za rok.

Hodnotenie

Aké sú kategórie práce podľa zdravotných rizík?
Hodnotenie 4.25 z 5
Počet hlasov 4
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma