Ako má vyzerať PR článok

Ako má vyzerať PR článok

4 základné body, bez ktorých sa PR článok nezaobíde

17.10.2020

Pre dobrú čitateľnosť článku je dobré písať ho najmä jednoducho. Preto je dôležité nasledovať stanovenú štruktúru. Rozsah článku sa môže líšiť na základe témy - najčastejšie to však bývajú články krátke. Môžete sa však aj rozpísať a pokiaľ ste dobrý autor, zaujme to ľudí aj tak. 


Nadpis

Nadpis by mal byť prvým textom, ktorý si čitateľ prečíta. Je dôležité aby bol nápadný, aby zaujal - stáva sa, že niektorí autori sa uchyľujú až k zavádzaniu alebo klamstvu, to by sa však v PR článkoch, v nijakom článku, nemalo nachádzať. Najlepšie je použiť formu otázky, ako napr.: Aký je rozdiel medzi PR článkom a SEO textom?, alebo využiť číslovky, napr. : 4 rady pre napísanie zaujímavého PR článku.


Perex

Inak ako úvod, teda kratší text priamo pod nápisom. Jeho rozsah sa určuje hlavne vzhľadom na obsah, ktorý je telo článku a teda by mal byť najdlhší. Perex je druhotne najviac dôležitý text pre čitateľov, pretože uvádza do problematiky a napovedá, čo približne bude rozvádzať obsah. Po jeho prečítaní sa napokon čitateľ rozhodne, či článok stojí za otvorenie.


Obsah 

Najdlhšia časť článku, ktorá by mala byť pekne čitateľná a štrukturovaná. Najčastejšie sa využíva rozdelenie textu do menších odsekov. Vtedy je text lepšie čitateľný a čitateľ sa tak môže rýchlejšie dostať k veci, ktorá ho zaujíma najviac. Preto sa napríklad tieto odseky buď očísľujú alebo sa k nim priradí podnadpis. Taktiež sa nemôže zabudnúť na zvýraznenie dôležitých častí, pridanie kľúčových slov a odkazov na stránky. 


Záver

Ide o jednoduché vyvodenie hlavnej idei, ktorú sprevádza váš článok. Väčšinou ide o jednu dve vety a tým sa článok uzavrie. 


Toto bolo základné delenie PR správy, ktoré sa používa najčastejšie. Nezabúdajte na základné využitie PR článkov a pre lepšiu propagáciu využiť aj SEO - o tom bližšie informácie nájdete v našom článku : PR články a SEO texty


Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma